facebook-ckis
 • świeta 2021

Harmonogram zajęć

HARMONOGRAM ZAJECIA POPOŁUDNIOWE JESIEŃ 2021

Lubimy to!

Gmina Postomino

Międzynarodowy Bieg po Plaży

Szept Postomina

Kalendarz aktualności

Ile osób nas odwiedza?

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Aktualności

piłka Nożna2     W związku z mniejszą liczbą zgłoszonych drużyn niż przypuszczano nierozegrane zostaną eliminacje Sołeckiego Turnieju Piłki Nożnej. Jednodniowy Turniej Finałowy odbędzie się 4 października 2020 r. (niedziela) na boisku Orlik w Jarosławcu. Udział w turnieju wezmą drużyny, które do dnia dzisiejszego zgłosiły swój udział. Losowanie do poszczególnych grup również odbędzie się w dniu zawodów, ze względu na częste sytuacje w której zgłoszona wcześniej drużyna nie dociera na turniej.

Podczas imprezy przeprowadzone zostaną dodatkowe atrakcje tj.:

 • • „Piłkarski Dart" - dmuchana tarcza z piłkami na rzep.
 • • „fotoradar" - pomiar prędkości strzału na bramkę.
 • • "Megapiłkarzyki" - zabawa dla dzieci.
 • • Pokaz "Freestyle Football".
 • • poczęstunek przygotowany przez mieszkańców Jarosławca.

Terminarz:

 • Godz. 8:00-9:00 - przyjazd i rejestracja drużyn.
 • Godz. 9:00 - losowanie.
 • Godz. 9:15 - pierwsze mecze.
 • Godz. 14:00-15:00 - zakończenie turnieju.

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Postominie

ogłasza nabór na stanowisko opiekuna świetlic

w Pieńkowie, Chudaczewie, Wszedzieniu i Łącku,

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie min. średnie;
 • dokładność, dyspozycyjność, kreatywność; odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność;
 • umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole, oraz współpracy ze społecznością lokalną;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych.

ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:

 • organizacja pracy świetlicy wiejskiej,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych i kół zainteresowań w świetlicy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
 • planowanie i organizacja spotkań okolicznościowych, konkursów, uroczystości oraz imprez na rzecz społeczności lokalnej gminy Postomino,
 • sporządzanie planów i sprawozdań merytorycznych dot. działalności.

Miejsce wykonywania pracy: świetlice wiejskie w Pieńkowie, Chudaczewie, Wszedzieniu i Łącku

Godziny pracy: popołudniowe maksymalnie do 10 godzin tygodniowo na jednej świetlicy

Ilość miejsc pracy: możliwość pracy na 1 lub 2 świetlicach

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • CV
 • oświadczenie (w załączeniu oferty)

       Miejsce składania ofert: osobiście lub listownie - sekretariat Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76- 113 Postomino, Postomino 97, e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 25 września 2020 roku.

       Informacje szczegółowe: można uzyskać w Centrum Kultury i Sportu w Postominie pod nr tel. 59-810-93-73 w godzinach: 7:30 – 15:30.

DO POBRANIA - Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko opiekuna/ opiekunki świetlicy wiejskiej
na terenie Gminy Postomino

Bez tytułu 1

Procedura organizacji zajęć przez CKiS w Postominie
w czasie trwania stanu epidemii.

Opracowano na podstawie:

 • Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 02 marca 2020 r. (Dz. U. z 7 marca 2020 r.poz. 374)

Uwaga! W celu zapewnienia jak najlepszego bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 podczas zajęć obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa. Rodzice, instruktorzy i opiekunowie muszą mieć świadomość, że jednostka funkcjonuje na zupełnie innych zasadach, niż dotychczas. Zajęcia rozpoczynają się wg nowych rygorów z dniem 14.09.2020 r.

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczestników oraz pracowników placówki.

1. Zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji pełnoletnich uczestników zajęć i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich..

2. W celu korzystania z zajęć organizowanych w placówce opiekun dziecka zobowiązany jest do złożenia oświadczenia - załącznik nr 2

3. W pracowni może przebywać określona ilość uczestników wg zasady 4 m² na osobę

4. W związku z ograniczoną ilością osób, które mogą przebywać w pracowni – ustala się zasady przyjmowania dzieci :

 • Pierwszeństwo maja dzieci, których rodzice pracują zawodowo
 • Decyduje kolejność składania wniosków.

5. Uczestnicy zajęć mają ograniczony dostęp do środków dydaktycznych i materiałów będących na wyposażeniu pracowni. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

6. W pracowni odległości pomiędzy stanowiskami będą wynosić min.1,5 m.

8. Uczestnicy zajęć przebywają w pracowni na podstawie listy obecności, która zawiera : godzinę przyjścia , godzinę wyjścia.

9. Każdy przedmiot będący na wyposażeniu pracowni , z którego uczestnik skorzysta, będzie po wykorzystaniu odkładany w wyznaczone miejsce i dezynfekowany po zakończeniu zajęć przez opiekuna, instruktora.

10. Po przyjściu na zajęcia, należy zdezynfekować ręce.. Podczas zajęć należy zwrócić uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

13 . Sale będą wietrzone co najmniej raz na 45 minut.

14. Uczestnik nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów.

16. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczestników na/z zajęć mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do opiekunów i instruktorów oraz innych uczestników zajęć i ich rodziców wynoszący min. 1,5m

17. Aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami zajęć będzie ograniczana.

20. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną ( np. kaszel, duszności itp.)

21. Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

22. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, to uczestnik nie może brać udziału w zajęciach.

23. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczestnik nie jest zdrowy – np. podwyższona temperatura ciała, kaszel, katar itp. – dziecko nie może być przyjęte i pozostać w placówce.

24. Jeżeli u uczestnika zajęć pojawią się niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowany w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 1,5 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania uczestnika z placówki.

25. Rodzice dzieci oraz osoby pełnoletnie uczęszczające na zajęcia są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Dyrektora CKiS w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia COVID– 19.

26. Po zakończonych zajęciach pomieszczenie, w którym odbywały się zajęcia będzie myte i dezynfekowane przez opiekuna i instruktorów.

PLAKAT CZWARTKI 2020 2021

TABLICA A3 1

ziemniaczany rajd rowerowy

piknik dyniowy 2020

plakat dożynki

IMG 0818 Large      W niedzielę 6 września na stadionie sportowym w Postominie odbył się „Przekładaniec Lekkoatletyczny" rozgrywany w ramach Współzawodnictwa Sołectw Gminy Postomino w roku 2020. Po przerwie spowodowanej pandemią reprezentanci sołectw rywalizowali w konkurencjach tj. rzut oszczepem, rzut piłeczką palantową, skok w dal, pchnięcie kulą, sztafeta (300m, 200m, 100m). W turnieju wystartowało 5 sołectw. Zwyciężyła reprezentacja Nacmierza w składzie: Patrycja Rzeczkowska, Kamil Zieliński, Tomasz Szopiński, Grzegorz Licnerski. Szczegółowe wyniki poniżej.

Czytaj więcej: Sołecki Przekładaniec Lekkoatletyczny - reaktywacja

plakat gitara styczeń 2020