facebook-ckis
 • Koncerty...
 • Sport
 • Zabawa
 • Kultura

oferta pracy

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Postominie zatrudni na umowę – zlecenie na czas określony od 15 czerwca do 15 września 2024 r. osoby do obsługi – Punktu Informacji Turystycznej w Jarosławcu, ul Nadmorska 28.

Wymagania:
Umiejętności: dobra znajomość atrakcji turystycznych gminy Postomino, znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym, znajomość obsługi komputera
i urządzeń biurowych.

Inne: dyspozycyjność – praca również w soboty i niedziele, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność i wysoka kultura osobista.
Mile widziane doświadczenie turystyczne w organizacjach i instytucjach turystycznych oraz umiejętność obsługi kasy fiskalnej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Informowanie o walorach turystyczno – krajoznawczych i przyrodniczych terenu,
 • Wskazywanie miejsc wartych zwiedzania regionalnych atrakcji,
 • Wskazywanie różnych form wypoczynku, urządzeń turystyki aktywnej,
 • Informowanie o bazie wypoczynkowej, gastronomicznej, handlowej i usługowej,
 • Wskazywanie połączeń komunikacyjnych,
 • Gromadzenie i katalogowanie informacji promujących walory terenu,
 • Dystrybucja i sprzedaż materiałów promocyjnych Gminy Postomino,
 • Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się turystyką w Gminie Postomino,
 • Pomoc w organizacji imprez kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie,
 • Dbanie o porządek i wizerunek Punktu Informacji Turystycznej w Jarosławcu,
 • Prowadzenie ewidencji kasy i rozliczeń gotówkowych .

Wymagane dokumenty:

 •  Podanie o pracę,
 •  Życiorys – CV,
 •  Oświadczenie o niekaralności,
 •  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym ogłoszeniu o pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) (RODO).

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE:
DO DNIA 29 MAJA 2024 r. (środa do godz. 15:30)

Rekrutacja będzie polegała na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymogi formalne o dokładnym terminie i godzinie poinformujemy telefonicznie.
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (59) 810-93-73.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76-113 Postomino 97 lub pocztą/kurierem na adres:
Centrum Kultury i Sportu w Postominie
Postomino 97
76-113 Postomino

z dopiskiem: „Nabór do obsługi Punktu Informacji Turystycznej w Jarosławcu".