facebook-ckis
  • Koncerty...
  • Sport
  • Zabawa
  • Kultura

P1340554    W dniu 6 czerwca 2017 r. w Sali wielofunkcyjnej w Postominie po raz kolejny odbył się już VII Festiwal Twórczości Artystycznej Przedszkolaków. W tegorocznym Przeglądzie wzięły udział przedszkolaki z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z trenu całej Gminy Postomino.

Kategoria TEATR

  • I miejsce zdobyła - Grupa Teatralna „5 - latków" z Oddziału Przedszkolnego w Postominie, przedstawią teatrzyk „Rzepka" Juliana Tuwima Opiekunem grupy była Mariola Bukowska.
  • II miejsca zdobyły wszystkie pozostały teatry: „SOWY" z Zespołu Szkół w Jarosławcu Opiekunem była Róża Tama, Maluchy Bombowe Zuchy" w Pieszczu - opiekunem była Monika Zagorodnikow, „PISAKI" z Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Pieszczu, Opiekunem była Kornelia Pituła.

KATEGORIA MUZYKA – piosenka

  • I miejsca zwyciężyła grupa - „SOWY" z Zespołu Szkół z Jarosławcu prezentując piosenkę pt. FANTAZJA. Opiekunem zespołu była Róża Tama. W tej kategorii wyróżniono: „6-latki" z Oddziału Przedszkolnego z Zespołu Szkól w Postominie. Opiekunem była Krystyna Gąsiorowska, Zespół Przedszkolaków z oddziału Przedszkolnego z Postomina Opiekunem była Mariola Bukowska
  • Pozostałe zespoły otrzymały II miejsca - „Maluchy Bombowe Zuchy" z Pieszcza opiekun – Monika Zagrodnikow, „Akademia Malucha" z Postomina - opiekunkami zespołu były Lucyna Bartos i Agnieszka Kowal, „PISAKI" z Oddziału Przedszkolnego z Zespołu Szkół w Pieszczu opiekun - Kornelia Pituła, Maluchy Bombowe Zuchy" w Pieszczu - opiekunem była Monika Zagorodnikow,

Nagrodę w kategorii Solista otrzymała – Żaneta Sieradzka – z Zespołu Szkół w Postominie Opiekunem jest Krystyna Gąsiorowska

Nagrodę w kategorii Duet otrzymali Amelia Wojtanowska i Juliusz Wasylew –z Zespołu Szkół w Jarosławcu. Opiekunem była Róża Tama

     Podczas festiwalu wręczono nagrody za konkurs plastyczny pt. „MOJA RODZINA i JA". Młodzi artyści, którzy zostali nagrodzeni i wyróżnieni, otrzymali dyplomy, drobne upominki oraz zestawy gier edukacyjnych dla reprezentowanych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z rąk Marka Leśniewskiego – Dyrektora CKiS Postomino. W czasie trwania przeglądu dla każdego uczestnika przewidziany był słodki poczęstunek oraz napoje.
Zapraszamy już dziś za rok w czerwcu na VIII Festiwal Twórczości Przedszkolaków.

Maria Lech-Szajner

P1340466

P1340554