facebook-ckis
  • Koncerty...
  • Sport
  • Zabawa
  • Kultura

karate 2016 sekcja okMiło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „AKTYWNI" Postomino realizuje Program „KLUB" finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15.06.2016 Stowarzyszeniu została przyznana kwota w wysokości 10.000 zł. Fundusze z Programu „KLUB" przeznaczone są na instruktora oraz zakup sprzętu dla Postomińskiego Klubu Karate Kyokushin. Program realizowany będzie do 15 grudnia 2016r.

 karate 2016 sekcja ok