facebook-ckis
  • Koncerty...
  • Sport
  • Zabawa
  • Kultura

królik     Centrum Kultury i Sportu w Postominie oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Postominie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na Najpiękniejszą Kartkę i Zwierzątko Wielkanocne. Prace dostarczyć należy do siedziby Centrum Kultury i Sportu w Postominie do dnia 16 marca 2016 r. Szczegółowy regulamin i metryczka konkursowa poniżej.

REGULAMIN KONKURSU

METRYCZKA KONKURSOWA