facebook-ckis
  • Koncerty...
  • Sport
  • Zabawa
  • Kultura

302094748 405960651672738 465135995197190968 n

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
OPIEKUNA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
NA TERENIE GMINY POSTOMINO

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Postominie ogłasza nabór na 1 stanowisko opiekuna świetlicy wiejskiej.

Wymagania niezbędna:

• minimum średnie wykształcenie,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
• doświadczenie w pracy z dziećmi – mile widziane.

Wymagania dodatkowe:
• prawo jazdy kategorii „B"
• kreatywność,
• komunikatywność,
• umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
• umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• Tworzenie planu zajęć oraz organizacja pracy świetlicy,
• Prowadzenie zajęć świetlicowych, udział w konkursach, przeglądach, festynach i innych inicjatywach,
• eksponowanie wykonywanych prac na tablicach świetlicowych,
• pomoc w organizacji działalności kulturalnej dla mieszkańców miejscowości oraz współudział w tworzeniu i realizowaniu kalendarza lokalnych imprez kulturalnych w porozumieniu z dyrektorem CKiS,
• podejmowanie działań zmierzających do rozwijania zainteresowań dzieci,
• współpraca z rodzicami, mieszkańcami, radą sołecką, KGW, CKiS, itp.,
• przestrzeganie przepisów p.poż, dbanie o czystość w pomieszczeniach i wokół świetlicy,
• prowadzeni dokumentacji związanej ze stanowiskiem pracy

     Harmonogram pracy opiekuna świetlicy zakłada organizację pracy do 20 godzin w tygodniu, w godzinach popołudniowych – szczegóły uzgodnione zostaną indywidualnie.
CV wraz z oświadczeniem oraz projektem miesięcznego planu pracy świetlicy należy składać w sekretariacie Centrum Kultury i Sportu, 76-113 Postomino 97 do dnia 17 marca 2023 r.

Więcej informacji można uzyskać w Centrum Kultury i Sportu w Postominie pod nr tel. (59) 810-93-73.

DO POBRANIA - Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko opiekuna/ opiekunki świetlicy wiejskiej
na terenie Gminy Postomino