facebook-ckis
  • Koncerty...
  • Sport
  • Zabawa
  • Kultura

5

W miejscowości Łącko przy plaży Jeziora Wicko zakończono realizację zadania mającego na celu poprawę standardu infrastruktury turystycznej, sportowej oraz rekreacyjnej w Gminie Postomino. Dostarczono i zamontowano obiekty małej architektury – ławostoły z zadaszeniem i bez zadaszenia, ławki z oparciami i bez oparcia, stojaki rowerowe, samoobsługową stację naprawy rowerów, leżaki oraz hamaki parkowe, jak również stacje do segregacji odpadów. Wybudowano wiatę rekreacyjną o konstrukcji drewnianej, a ścieżki piesze uzupełniono kruszywem naturalnym. Dokonano również nasadzenia bylin oraz drzew. Wartość całości robót budowlanych wyniosła 179 000,00 zł.

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Wicko- przystań rowerowa" był realizowany przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Aktywni" w Postominie, które na jego wykonanie pozyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i budżetu państwa w wysokości 133 593,00 zł oraz z Gminy Postomino w wysokości 46 000,00 zł. Pozyskana pomoc pozwoliła na realizację tego zadania w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze".

W ramach podjętych działań powstała pierwsza na terenie gminy „przystań dla rowerzystów", która oferuje miejsce odpoczynku i rekreacji między innymi dla podróżujących wzdłuż jeziora Wicko szlakiem rowerowym EuroVelo.

1

1

1

1