facebook-ckis
  • Koncerty...
  • Sport
  • Zabawa
  • Kultura

20150320 140430      Centrum Kultury i Sportu w Postominie zrealizowało projekt pn. „Wyznaczenie i oznakowanie szlaku rowerowego na trasie Pałowo-Pałówko Wiatrakowa Kraina wraz z budową małej infrastruktury w miejscowości Nosalin". Zadanie dofinansowane jest z budżetu Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi przeznaczonego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów Celem operacji jest poprawa jakości życia ludności wiejskiej oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Postomino. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano wiatę, ławki, kosze na śmieci, bramki piłkarskie, piłkochwyty, ognisko oraz ogrodzenie wzdłuż drogi, a także oznaczono szlak rowerowy na trasie Pałowo-Pałówko.loga pds

20150320 14043020150320 140528Zdjęcie0158