facebook-ckis

Harmonogram zajęć

harmonogram luty

Lubimy to!

Gmina Postomino

Międzynarodowy Bieg po Plaży

Szept Postomina

Ile osób nas odwiedza?

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

nagłówek

 „Zagospodarowania terenu pod rekreację z elementami małej architektury w miejscowości Pałowo"

     W ramach inwestycji powstał teren rekreacyjny na którym znajduje się boisko do piłki nożnej i siatkowej, plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Teren rekreacyjny z altankami, ławkami i miejscem na ognisko, powstały alejki spacerowe. Całość została ogrodzona i oświetlona oraz dokonano nasadzeń roślin ozdobnych.

Wartość całej inwestycji to 798.199,98 zł w tym 290.000,00 zł to dofinansowanie w ramach:

"Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" na lata 2014 – 2020 w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze" 2014 - 2020 w zakresie 2.1.1: Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku, w ramach następujących celów: Cel ogólny 2: Poprawa atrakcyjności obszaru LSR do 2022 r. Cel szczegółowy 2.1: Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2022 roku."

      Inwestycja przebiegała nie bez problemów, ale finał przekroczył nasze oczekiwania i zmiana w wyglądzie całej miejscowości, a w szczególności tego miejsca pozytywnie wpływa na wizerunek całej gminy.

      Inwestycję prowadziło i pozyskało środki na jej dofinansowanie Centrum Kultury i Sportu w Postominie, a wykonawcą zadania było Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Postominie. Wkład własny w wysokości 508.199,98 zł zapewniła Gmina Postomino.

IMG 20190807 091745 Large

Unia Europejska

IMG 20190807 091845 Large

rybactwo i morze

IMG 20190807 091832 Large

IMG 20190807 092101 Large

DLGR

 

IMG 20190807 092133 Large

IMG 20190807 091752 Large

tablica