facebook-ckis
  • Koncerty...
  • Sport
  • Zabawa
  • Kultura

Plakat Konkursu Plastycznego 2024 page 0001

     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie uprzejmie informuje, że mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców wsi organizuje XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w tym roku przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy".

    Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzanie wiedzy dzieci na temat bhp w rolnictwie, w szczególności zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym, zgodnie z tematycznymi kampaniami prewencyjnymi prowadzonymi przez Kasę:

1. „Rola rolnika, by upadku unikał";
2. „Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz";
3. „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz";
4. „Rolniku, nie daj się kleszczom!";
5. „Kości i stawy też rolnika sprawy";
6. „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami".

     Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim oraz centralnym i obejmuje dwie grupy wiekowe uczestników: uczniów klas 0-III oraz klas IV-VIII szkół podstawowych.

    Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie jednej pracy plastycznej, dwuwymiarowej w formacie A-3, w dowolnej technice zgodnie z tematyką Konkursu. Pracę plastyczną należy opisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem, dołączyć do niej formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2).

    Praca powinna być wykonana z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania.

    Prace plastyczne należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.04.2024 r. (decyduje data wpływu prac do właściwego Oddziału) na adres:

Oddział Regionalny KRUS w Koszalinie,
ul. Słowiańska 5,
75-846 Koszalin.