facebook-ckis
 • Koncerty...
 • Sport
 • Zabawa
 • Kultura

pracaOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
OPIEKUNA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
NA TERENIE GMINY POSTOMINO


Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Postominie ogłasza nabór na 1 stanowisko opiekuna świetlicy wiejskiej.

Wymagania niezbędna:

 • minimum średnie wykształcenie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi – mile widziane.

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kategorii „B"
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej,

Zakres zadań na stanowisku obejmuje:

 • Tworzenie planu zajęć oraz organizacja pracy świetlicy,
 • Prowadzenie zajęć świetlicowych, udział w konkursach, przeglądach, festynach i innych inicjatywach,
 • eksponowanie wykonywanych prac na tablicach świetlicowych,
 • pomoc w organizacji działalności kulturalnej dla mieszkańców miejscowości oraz udział w tworzeniu i realizowaniu kalendarza lokalnych imprez kulturalnych w porozumieniu z dyrektorem CKiS,
 • podejmowanie działań zmierzających do rozwijania zainteresowań dzieci,
 • współpraca z rodzicami, sołtysem, radą sołecką, KGW, CKiS, itp.,
 • przestrzeganie przepisów p.poż, dbanie o czystość w pomieszczeniach i wokół świetlicy,
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z planem pracy.

      Harmonogram pracy opiekuna świetlicy to 0,5 etatu, w godzinach popołudniowych – szczegóły uzgodnione zostaną indywidualnie. CV wraz z oświadczeniem oraz projektem miesięcznego planu pracy świetlicy należy składać w sekretariacie Centrum Kultury i Sportu, 76-113 Postomino 97 do dnia 26 września 2023 r.

       Więcej informacji można uzyskać w Centrum Kultury i Sportu w Postominie pod nr tel. (59) 810-89-20.

DO POBRANIA - Oświadczenie kandydata ubiegającego się o stanowisko opiekuna/ opiekunki świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Postomino

       Administratorem danych osobowych kandydata jest Centrum Kultury i Sportu w Postominie. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane w celu realizacji naboru na podstawie art. 6 ust. 1 litera a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez okres 5 miesięcy od dnia opublikowania informacji o wynikach naboru. Po w/w terminie nieodebrane osobiście zostaną zniszczone komisyjnie.