facebook-ckis
 • Koncerty...
 • Sport
 • Zabawa
 • Kultura

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Postominie, Postomino 97, 76-113 Postomino.
 • inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury i Sportu w Postominie jest Tomasz Stola (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 • dane osobowe przetwarzane są w związku z ciążącym na administratorze obowiązku prawnym na podstawie RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz realizacją obowiązków wynikających z uchwały Nr XXXV/367/09 Rady Gminy Postomino z dnia 25 września 2009 r. w sprawie utworzenia Centrum Kultury i Sportu w Postominie i nadania statutu
 • odbiorcą danych osobowych będzie Administrator Danych Osobowych – Centrum Kultury i Sportu w Postominie, Postomino 97, 76-113 Postomino oraz podmioty upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • dane osobowe będą przechowywane zgodnie z terminem określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem wynikającym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji postanowień zawartej umowy.