facebook-ckis
  • Koncerty...
  • Sport
  • Zabawa
  • Kultura

P1240885 Large      Wypadową bazą w dniach 8 i 9 sierpnia 2015r. uczestników XVI Ogólnopolskiego Rajdu Rowerowego „Racibora" był pomnik Jarosławieckiego Rybaka. Stąd wyruszyły rozradowane grupy rajdowe na dwie przygotowane trasy, które liczyły łącznie około 80 km i przebiegały przez teren trzech gmin Postomino, Ustkę i Darłowo. Pierwszego rajdowego dnia grupa liczyła 62 rowerzystów, zdjęcie pamiątkowe z rybakiem, słowa wprowadzające w klimat rajdowy przez Dyrektorkę rajdu Marię Lech - Szajner i grupa rozjechała się na trasę. Trasa liczyła 54 kilometry, przebiegała drogami Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Wicku Morskim, pilotowana przez z wojskowego cyklistę na całej trasie. Przy pomniku ku czci poległych żołnierzy w katastrofie kolejowej w 1988r. złożono wiązankę kwiatów.Na pasie startowym rozegrano wyścig rowerowy „na cały gaz" w czterech kategoriach do 18 lat i powyżej 18 lat kobiet i mężczyzn. Przy kopule, punktu widokowego, nastąpiło spotkanie z 17 osobową grupą cyklistów Klubu „Bezkres" z Ustki i czekała dla uczestników wojskowa czarna kawa i suchary. Posilone i połączone grupy rowerowe udały się do Ustki, po drodze mijając widoki wspomnianych morskich plaż, lasów sosnowych pachnących żywicą.W Ustce wraz z przewodnikiem zwiedzono Bunkry Bluchera i zjedzono wspaniałą grochówkę, z cyklistami Usteckimi integrowaliśmy się w konkursie quizowym o znajomości trasy. W drodze powrotnej rozegrano rajdowy konkurs rzutu lotkami z udziałem wszystkich uczestników o nagrody ufundowane przez Radio Koszalin. Odbyło się nieoczekiwanie na trasie spotkanie z gospodarzem poligonu płk Bogusławem Atalskim. spotkanie kolacyjne w Ośrodku „Marysieńka" zakończyło pierwszy rajdowy dzień.

      Drugiego dnia zaplanowana trasa po przejściu nocnej burzy uległa pewnej modyfikacji, gdzie Dzierżęcińską bukową górę objechano około 5 kilometrową pętlą przez Wszędzień, Kanin (rondo) Karsino. Podczas rajdowej trasy realizowano ogłoszone konkursy, na zbiór szyszek, szukano przyrodniczego dziwu natury, zbierano przydrożne kwiaty na konkursowy bukiet, układano wiersz o rajdzie z użyciem słów „na rowerze dbasz o zdrowie", zwiedzili Mini ZOO na Wicku i Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rusinowie. Na Barzowieckich Wzgórzach o wysokości 72 m. n.p.m. roztaczał się widok na jezioro Kopań i Bałtyk, po drodze kłaniały się drzewa jarzębinowe, okryte kolorowymi kiściami gron i łany dojrzałych zbóż. Nową Rusinowską drogą wzdłuż, klifowego brzegu rowerzyści dotarli do Pensjonatu „Arkadia" w Jarosławcu - Ewy i Zygmunta Karwackich, łyk ciepłej kawy z ciastkiem od gospodarzy wzmocnił nadwątlone siły cyklistów. Rozstrzygnięto konkurs na zbiór różnorodnych gatunków szyszek okazało się, że najwięcej bo 15 gatunków zebrała Małgorzata Runowska z Karwic, 13 gatunków zebrał Grzegorz Szymborski ze Sławna a 12 Bożena Możejko z Bobolic.

      W konkursie na rajdowy bukiet przydrożnych kwiatów polnych z rumiankiem w roli głównej zwyciężyła Małgorzata Rumowska z Karwic, kolejne nagrodzone bukiety były Wiesławy Kwiatkowskiej z Gdańska, Danieli Igras z Królewa. Nagrody do tego konkursu ufundowała Redakcja „Obserwatora Lokalnego", która objęła patronat prasowy nad wydarzeniem. W konkursie na okaz przyrodniczego dziwu natury przedstawiono 6 okazów. Puchary Dyrektora Centrum Kultury i Sportu - Marka Leśniewskiego za pierwsze miejsce otrzymał Ryszard Brzozowski ze Sławna za purchawkę grzybową, drugie miejsce przypadło Grzegorzowi Szymborskiemu za Sławna za strzelisty Kamień w kształcie pomnika, trzecie miejsce Małgorzata Rumowska z Karwic za Kamienną głową słonia.

     Na wiersz rymowanką o rajdzie z użyciem słów „Na rowerze dbasz o zdrowie" wpłynęło 8 wierszy, gdzie po ich zaprezentowaniu przez autorów nagrodzono: Wiktorię Kwiatkowską i Macieja Szymańskiego ze Sławna, Krystynę Łukasiewicz z Bobolic, Danutę Igras z Królewa, Małgorzatę i Kazimierza Falkowskich ze Sławna, Zofię Podemską z Pieńkowa i Teresę Pieniążek z Pieszcza.

      W wyścigu rowerowym „Na cały gaz" swe rowery na pasie startowym sprawdzili zajmując miejsca młodzież do 18 lat Wiktoria Kwiatkowska - Gdańsk, Paweł Śliwiński - Gdańsk, Maciej Szymański - Sławno. W grupie powyżej 18 lat wystartowało 9 kobiet wśród których zwyciężyła Magdalena Białecka - Sławno , przed Jolantą Wandas - Darłowo i Haliną Grochulską z Bobolic. Wśród mężczyzn pierwsze miejsce przypadło dla Ryszarda Brzozowskiego- Sławno, Krzysztofa Wandasa - Darłowo, Szymona Spornego ze Sławna.

      W konkursie rzutu lotką udział wzięło 38 osób wśród kobiet pierwsze miejsce przypadło dla Danuty Ogórek ze Sławna 42 pkt przed Halina Grochulską z Bobolic 34 pkt i Joanną Kalinowską ze Staniewic 29pkt. Wśród mężczyzn zwyciężył Mariusz Papierz z Horodła, przed Sławomirem Białeckim i Mieczysławem Śliwińskim obaj ze Sławna.

       Najliczniejszą grupą Rajdową była grupa „ Na szlaku" ze Sławna otrzymała Puchar Wójta Gminy Postomino. Najliczniejszą rodziną rajdową była rodzina Państwa Szymborskich ze Sławna - otrzymując Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Postomino - Daniela Pakosa. Najwcześniej urodzonymi uczestnikami rajdu byli Danuta Zdzitowiecka (rocznik 1941) i Mieczysław Śliwiński (rocznik 1939) oboje ze Sławna. Najmłodszym uczestnikiem rajdu jadącym całą trasę (dwa dni) był Kacper Śliwiński rocznik 2005 - otrzymał puchar Prezesa SKKF „ Aktywni" Postomino - Marii Lech - Szajner. Uczestnikiem rajdowym najdalej zamieszkałym był Jakub Marczak z Otwocka.      W rajdzie udział wzięło 68 osób, które reprezentowały Kluby rowerowe „Na szlaku" Sławno, „Bezkres" Ustka, „Bicykl" Bobolice, Marysieńka, Postomino, byli też turyści i wczasowicze okolicznych miejscowości.

     Dziękujemy ratownikom medycznym Sławkowi i Magdzie za dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie, uczestników rajdu, oraz Straży Gminnej w Postominie za dbanie o bezpieczeństwo cyklistów na drogach publicznych. Uwieńczeniem rajdowych zmagań było losowanie ponad 40 upominków wśród wszystkich uczestników. Podsumowanie rajdu odbyło się na Ośrodku Przywodny w Jarosławcu przy obecności Pani Wice Wójt Aleksandry Kurek, która wręczała poszczególne wyróżnienia. Wszystkie dotychczasowe (16) edycji rajdu ukończyli Daniela Igras, Piotr Brzozowski, Zdzisław Ludwikowski, Maria Lech - Szajner.

Serdecznie dziękujemy też sponsorom, partnerom i współorganizatorom za pomoc, wsparcie i poczęstunki:
- Centrum Kultury i Sportu w Postominie
- Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce
- Dyrekcja Bunkrów Bluchera w Ustce
- Ośrodek Wczasowo- Kolonijny „Marysieńka" w Jarosławcu - Anna i Wojciech Gajewscy
- Pensjonat „Arkadia" - Ewa i Zygmunt Karwaccy
- Ośrodek Wczasowy „Rafa" - Igor Kwiatkowski
- Mini ZOO Wicie
- Redakcja Radio Koszalin
- Redakcja Obserwator Lokalny
- Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rusinowie Józef Drzazga
- Straż Gminna w Postominie
- Redakcja Dziennik Bałtycki
- Klub Rowerowy „Bezkres" Ustka

Z. Ludwikowski