PLAKAT 2021REGULAMIN - Postomińskie Czwartki Lekoatletyczne 2021-2022