facebook-ckis
 • świeta 2021

Harmonogram zajęć

HARMONOGRAM ZAJECIA POPOŁUDNIOWE JESIEŃ 2021

Lubimy to!

Gmina Postomino

Międzynarodowy Bieg po Plaży

Szept Postomina

Kalendarz aktualności

Ile osób nas odwiedza?

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

a56f79d5e6f1b9d1cda3882582c6c76a

 

WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMIOLOGICZNE

 

Dotyczące organizacji imprez okolicznościowych w świetlicach wiejskich
na terenie Gminy Postomino oraz Sali Wielofunkcyjnej w Postominie

 

Zgodnie z wytycznymi, Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego, najemca obiektu powinien zastosować się do wytycznych:

 • ograniczyć liczbę gości zgodnie z aktualnymi przepisami - na dzień 3.06.2020 maksymalna liczba uczestników imprezy to 150 osób,
 • należy poinformować gości i obsługę, że w imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji,
 • postarać się, aby przy stoliku siedziały razem osoby z tej samej rodziny lub z jednego gospodarstwa domowego,
 • zapewnić płyn dezynfekcyjny w sali jadalnianej i przy toaletach,
 • dostosować liczbę kelnerów do liczby gości; 1 kelner na nie więcej niż 15 osób.  Dany stół powinien być obsługiwany przez tego samego kelnera lub przez ten sam zespół kelnerski.

Celem wdrażanych procedur należy zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom zwracając uwagę na:

 1. Zapewnienie pracownikom, gościom oraz innym osobom z zewnątrz środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne); rekomendowane umieszczenie dozowników z płynem do dezynfekcji przy wejściu do obiektu, dla gości w obszarze sali jadalnej, przy wyjściu z toalet,
  w pomieszczeniach socjalnych, itp.
 2. Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (minimum 2 metry), częste mycie rąk.
 3. Dysponowanie listą osób i obsługi imprezy zorganizowanej wraz z kontaktami do udostępnienia w razie potrzeby organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dane osobowe do wglądu dla instytucji)
 1. Zorganizowanie, w miarę możliwości,  szatni w ten sposób, aby odzież wierzchnia poszczególnych gości nie stykała się (np. co drugi wieszak).
 2. Zapewnienie w toaletach jednorazowych ręczników papierowych.
 3. Zapobieganie tworzeniu się kolejek lub, jeżeli to niemożliwe, zapewnienie zachowania bezpiecznej odległości między osobami w kolejce np. za pomocą oznaczeń na podłodze.
 1. Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 2 m, zaś
  1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).
 2. Zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku, w  celu zwiększenia bezpieczeństwa
  i dystansu między gośćmi proponowana jest redukcja osób przy stole o 20% względem standardowego usadzenia;  zalecane jest usadzanie gości po obu stronach stołu tak, aby goście nie siedzieli vis a vis siebie.  
 3. Przestrzenie samoobsługowe (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, i tzw. „wiejskie stoły”, dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, bufety, stoły wiejskie, bary, bary kawowe, chłodnie z lodami, stoły z tzw. live cooking (gotowanie na żywo) możliwe do organizacji pod warunkiem wyznaczenia osoby do obsługi tych miejsc.
 1. Rekomenduje się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń.
 2. Zwiększenie częstotliwości (rekomendowane co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wspólnych, takich jak: toalety, poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, podłogi, blaty.

Dodatkowe zalecenia

 1. Zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z gośćmi oraz innymi osobami z zewnątrz dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe, fartuchy z długim rękawem – w razie potrzeby) i preparatów do dezynfekcji rąk. Ekipy przygotowujące imprezę oraz osoby wynajęte do organizacji imprezy zabezpieczają środki ochrony osobistej we własnym zakresie. 
 2. Wynajęte tekstylia – obrusy należy prać w temp. min 60º C z dodatkiem detergentu.
 3. Po każdej imprezie w wynajętych pomieszczeniach Centrum Kultury i Sportu w Postominie przeprowadzi dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu, toalet, gruntowne wywietrzenie pomieszczeń.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u gościa lub innej osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem:

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, podwyższenia temperatury ciała osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym kontakcie z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej lub zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie pod nr 999 albo 112.

Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna 694-493-769, Szpital Wojewódzki w Koszalinie
ul. T Chałbińskiego 7 tel. 94-34-88-458

 1. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru,
  w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 2. Ustalenie listy pracowników,  gości oraz innych osób  z zewnątrz (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał pracownik/interesant i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego
i Ministerstwa Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,

a także bieżących komunikatów CKiS Postomino www.ckis.postomino.pl

Pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie. Mając na uwadze troskę
o najbliższych, należy zachować szczególną ostrożność aby w/w zalecenia były powszechnie
stosowane.