facebook-ckis
  • świeta 2021

Harmonogram zajęć

HARMONOGRAM ZAJECIA POPOŁUDNIOWE JESIEŃ 2021

Lubimy to!

Gmina Postomino

Międzynarodowy Bieg po Plaży

Szept Postomina

Kalendarz aktualności

Ile osób nas odwiedza?

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

9898bc60399e15f2f54f1326e5ad8bbf

WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMIOLOGICZNE

dla funkcjonowania placów zabaw/siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Postomino

(zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

           Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

PROCEDURY POSTĘPOWNIA OBOWIAZUJĄCE NA PLACACH ZABAW:

  • Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko - zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
  • Zachowanie dystansu społecznego 2 metry – dotyczy osób, które wspólnie nie zamieszkują.
  • Nakaz zasłaniania ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować dystansu społecznego.
  • Zaleca się , aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikania bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe - nie w kierunku innych).
  • Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk – dezynfekcji rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw .
  • Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
  • Nie zaleca się angażowanie w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającymi z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
  • W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.

     Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także bieżących komunikatów CKiS Postomino www.ckis.postomino.pl

Pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie. Mając na uwadze troskę o najbliższych, należy zachować szczególną ostrożność aby w/w zalecenia były powszechnie stosowane.