facebook-ckis
  • Koncerty...
  • Sport
  • Zabawa
  • Kultura

nagłówki razem

XIV POSTOMIŃSKI TEST COOPERA pn. „Sprawdź siebie samego" to 12-minutowa próba wysiłkowa, podczas której uczestnicy nieprzerwanie biegnąc starają się pokonać jak najdłuższy dystans. Na jego podstawie określa się kondycję fizyczną uczestnika testu w zależności od wieku i płci.

XI MISTRZOSTWA GMINY POSTOMINO W BIEGU TYŁEM to zawody charakterze zabawowym. Startować może każdy, kto legitymuje się dobrym stanem zdrowia i poczuciem humoru.

REGULAMIN (kliknij tutaj)